SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

PARTICULARITĂŢILE CALCULULUI STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT ALE CENTRALELOR EOLIENE IN CONDITII DIFICILE DE FUNDARE SI SEISMICE


28 iunie 2011

Realizarea in Romania a unui numar mare de centrale electrice eoliene, cu turnuri avand inaltimi de peste 100 m, impune proiectantilor de structuri analiza unor aspecte specifice legate de actiunile de calcul (din seism si vant) si de conditiile de fundare dificile. Se fac comparatii privind aplicarea prevederilor de calcul in regim seismic prevazute in reglementarile tehnice romanesti actuale si in normele europene, tinand seama si de datele obtinute prin microzonari seismice. Sunt evidentiate particularitatile investigatiilor geotehnice in cazul amplasării centralelor pe pamanturi sensibile la umezire sau pe terenuri afectate de fenomene de instabilitate (carst) si se prezinta solutiile de fundare adoptate in asemenea situatii. Se insista asupra necesitatii verificarii amanuntite a calculelor000-602 care au stat la baza dimensionarii structurilor-tip oferite de furnizori, deoarece conditiile seismice si geotehnice pe multe amplasamente din Romania pot impune reproiectarea unor elemente esentiale ale acestor structuri.