SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

Managementul Calității  •       servicii de dirigenţie de şantier asigurate prin persoane autorizate
  •       întocmirea cărţii tehnice a construcţiei
  •       implementarea normelor şi legilor relevante, implementarea măsurilor impuse de către autorităţile de control ale statului din domeniu
  •       urmărirea elaborării documentaţiei de execuţie