SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

Design Management  •     coordonarea tuturor factorilor implicaţi în proiectare, client, autorităţi, proiectaţi, furnizori
  •     optimizarea soluţiilor din punct de vedere tehnic şi economic
  •     asigurarea implementării în proiect a cerinţelor tehnice pentru care se realizează investiţia
  •     implementarea unor soluţii care să ducă la diminuarea riscurilor inerente proiectelor din construcţii