SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

Management de Proiect  • asigurăm planificarea şi organizarea resurselor pentru a finaliza cu succes cerinţele proiectului
  • coordonarea tuturor factorilor implicaţi: client, constructor, proiectanţi, etc
  • urmărirea în permanență a realizării din punct de vedere calitativ şi cantitativ a investiţiei
  • urmărirea respectării termenelor de execuţie înscrise în graficul de execuţie
  • propunerea unor soluţii de optimizare având în vedere toate cerinţele proiectului (timp, costuri, calitate)