SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

Rapoarte Tehnice  •       respectarea standardelor şi normelor in vigoare pentru constructii civile, eventual propuneri de îmbunătăţire a consumurilor energetice şi a bugetelor necesare
  •       rapoarte cu privire la materiale utilizate şi punerea lor în operă
  •       evaluări autorizate de lucrări, clădiri, echipamente şi servicii tehnice legate de construcţii (mentenanță, reparaţii etc.)
  •       evaluări în cazul unor daune provocate de producerea unor riscuri în construcţii (incediu, cutremure, accidente etc.)
  •       consultanță tehnică pe domeniul construcţiilor la încheierea unor documente juridice (contract de antrepiză generală, achiziţii de materiale etc.)
  •       puncte de vedere tehnice în legătură cu eventuale dispute dintre constructor şi client