SOLUTII PENTRU SUCCESUL PROIECTELOR

Anunț angajare POPP & ASOCIAȚII INGINERIE GEOTEHNICĂ


11 aprilie 2017

Popp & Asociații Inginerie Geotehnică doreşte să facă angajări pe următoarele posturi:

Project manager – departament proiectare

Inginer – departament proiectare

Inginer – departament monitorizare

Cei interesaţi sunt rugaţi să parcurgă textul de mai jos şi să trimită o Scrisoare de intenţie insoţită de CV pe adresa office-geo@p-a.ro

Popp & Asociații Inginerie Geotehnică a fost înființată în anul 2007 ca o specialitate a grupului POPP & ASOCIAȚII pentru a răspunde cererii tot mai mari în domeniul ingineriei geotehnice. Firma colaborează permanent cu firma de proiectare structurală afiliată Popp &Asociații. Popp & Asociații Inginerie Geotehnică este responsabilă cu lucrări de proiectare, studii geotehnice, inginerie și asistență tehnică pentru investitori, pentru alte birouri de proiectare și firmele de construcții, precum și cu lucrări de monitorizare structurală, geotehnică și seismică.

Personalul tehnic de la Popp și Asociații Inginerie Geotehnică sunt tineri ingineri, specialiști în domeniul inginerie geotehnică. Ei sunt îndrumați de către profesioniști cu experiență, care au proiectat, executat sau acordat asistență tehnică pentru un număr mare de construcții importante și care au efectuat lucrări de cercetare și au elaborat norme tehnice naționale, care au acționat în cadrul comitetelor tehnice naționale și internaționale.

Compania se bazează în analizele realizate și soluțiile propuse pentru excavații și fundații pe un calcul avansat, prin utilizarea de programe performanțe, programe ce au la bază metodă elementului finit. Soluțiile propuse sunt analizate atât din punct de vedere al rezistenței și siguranței construcției, dar și din punct de vedere economic și tehnologic.

Beneficii pentru angajații P.A.I.G.

Dezvoltare profesională la nivel de vârf, proiecte de anvergură și complexitate deosebită;

Mediu de lucru profesional și plăcut, echipă tânără;

Evaluarea constantă a performanțelor, posibilitatea extinderii activităților și responsabilităților, dar și a beneficiilor – posibilități de promovare bazate pe rezultate;

Participare la manifestări științifice și programe de training.

Project manager – departament proiectare

Activități de proiectare, coordonare și urmărire a lucrărilor în domeniul geotehnică & fundații și structuri

Descrierea candidatului ideal

Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;

Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;

Cunoașterea unor programe de modelare structurală: PLAXIS (nivel avansat), MIDAS, DIANA, ABAQUS, ETABS, SAP (nivel utilizator de bază), programe de calcul și redactare: MATHCAD (nivel mediu), Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel avansat).

Abilități organizatorice, experiență (minim 2 ani) în realizarea și coordonarea unor proiecte geotehnice de complexitate medie sau ridicată; lucrul într-o echipă dinamică și profesionistă constituie un avantaj;

Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;

Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.

Pricepere și tact, atât în relația cu colegii, cu colaboratorii sau subcontractorii, cât și cu beneficiarul; abilități de comunicare verbală și în scris.

Descrierea jobului – Responsabilități

Analizează tema de proiectare și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea proiectelor;

Evaluează necesarul de resurse pentru fiecare proiect și fază a proiectului, planifică activitatea de proiectare și distribuie temele de proiectare în cadrul echipei din subordine;

Coordonează și/sau participă direct la executarea proiectelor pe care le are în responsabilitate;
Verifică stadiul proiectelor și respectarea termenelor de predare;
Propune modalități de îmbunătățire a activităților de proiectare;

Analizează soluțiile tehnice posibile pentru fiecare proiect în parte și propune varianta optimă;

Efectuează modelarea și calculul geotehnic și structural asociat cu respectarea normelor și normativelor în vigoare;
Întocmește și/sau verifică piese scrise și desenate pentru proiectele pe care le coordonează;

Verifică legislația în vigoare, ipotezele de calcul;

Răspunde constructiv solicitărilor clienților;

Asigură relațiile de colaborare cu consultanții și subcontractanții;

Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;

Elaborează un raport săptămânal obiectiv asupra activității echipei sale;

Participă (individual sau în echipă) la elaborarea unei instrucțiuni interne de proiectare, model de calcul și/sau desen automatizat, articol tehnic sau de cercetare intern sau publicat cel puțin o dată pe an;

Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.

Inginer – departament proiectare

Activități de proiectare a lucrărilor în domeniul geotehnică & fundații și structuri

Descrierea candidatului ideal

Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;

Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;

Cunoașterea unor programelor de modelare structurală: PLAXIS, MIDAS, DIANA, ABAQUS, ETABS, SAP, programe de calcul și redactare: MATHCAD (nivel mediu), Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel avansat).

Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;

Abilități de comunicare verbală și în scris;

Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.

Descrierea jobului – Responsabilități

Analizează tema de proiectare și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea proiectelor;

Evaluează necesarul de resurse pentru fiecare proiect și fază a proiectului, planifică activitatea de proiectare și distribuie temele de proiectare în cadrul echipei din subordine;

Participă direct la executarea proiectelor la care este desemnat în termenele convenite;

Efectuează modelarea și calculul geotehnic și structural asociat cu respectarea normelor și normativelor în vigoare;
Întocmește piese scrise și desenate pentru proiectele la care este desemnat;

Verifică legislația în vigoare, ipotezele de calcul;

Răspunde constructiv solicitărilor colegilor și, după caz, ale clienților;

Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;

Participă (individual sau în echipă) la elaborarea unei instrucțiuni interne de proiectare, model de calcul și/sau desen automatizat, articol tehnic sau de cercetare intern sau publicat cel puțin o dată pe an;

Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.

Inginer – departament monitorizare

Activități de monitorizare – procesare și interpretare măsurători, coordonare lucrări în teren

Descrierea candidatului ideal

Absolvent al unei facultăți de construcții; absolvirea unor studii în domeniul ingineriei geotehnice constituie un avantaj;

Cunoașterea limbilor română și engleză, vorbit și scris, la nivel avansat;

Cunoașterea unor programe de calcul și redactare: Microsoft Office – EXCEL, WORD (nivel avansat), programe de desen: AUTOCAD (nivel mediu).

Abilități organizatorice, experiența în realizarea și coordonarea unor proiecte constituie un avantaj;

Capacitate de lucru concomitent la mai multe proiecte;

Abilități de comunicare verbală și în scris;

Responsabil, atent la detalii, proactiv, deschis pentru îmbunătățirea continuă a propriei activități ‑ dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu, îmbunătățirea soluțiilor inginerești.

Descrierea jobului – Responsabilități

Elaborează Proiectul de monitorizare în baza Programului-temă și a contractului;

Coordonează și/sau participă direct la executarea proiectelor la care este desemnat în termenele stabilite de comun acord (realizarea proiectelor și rapoartelor de monitorizare, instalare instrumente și realizare măsurători);

Urmărește stadiul proiectelor și respectarea programului de măsurători;

Verifică și analizează datele primite din teren și se asigură că obține informațiile necesare pentru realizarea rapoartelor de monitorizare;

Întocmește rapoartele de monitorizare, înregistrează, trimite notificări (referitoare la întârzierea termenelor, la stadiul monitorizării, la situațiile deosebite rezultate în urma procesului de monitorizare și/sau întâlnite în șantier, și propune soluții pentru remediere/adaptare;

Asigură relațiile de colaborare cu consultanții și subcontractanții;

Efectuează deplasări interne/externe pentru exercitarea temporară a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu;

Solicită asistență atunci când consideră că proiectul sau părți ale acestuia sunt de complexitate ridicată;
Anunță Clientul/Proiectantul/etc. cu privire la rezultatele măsurătorilor și eventuale situații întâmpinate imediat după realizarea măsurătorilor;

Are în vedere atingerea obiectivelor de performanță individuale convenite, îmbunătățirea continuă a propriei activități și a colegilor din echipă, dobândirea celor mai noi cunoștințe tehnice din domeniu.